?????????????????????????????
  เว็บลิงค์ อ่าน
  Link   ?????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????
5757
  Link   ??????????????????????, ???????????
?????????????????????????????
2074
  Link   ??????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
1352
  Link   ????????????????????, ???????????
?????????????????????????????
4993
  Link   ????????????????? ??.?????, ???????????
?????????????????????????????
2413
  Link   ?????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????????????????
961
  Link   ??????????????????????????????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
926
  Link   ???????????????????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????
867
  Link   ?????????????????????, ???????????
?????????????????????????????
1459
  Link   ?????????????????, ???????????
?????????????????????????????
1520
  Link   ????????????????, ???????????
?????????????????????????????
3884
  Link   ????????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
1306
  Link   ????????????????, ???????????
?????????????????????????????
1356
  Link   ?????????????????, ?????????????
?????????????????????????????
1845
  Link   ?????????????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????
894
  Link   ???????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
986
  Link   ?????????????????????, ???????????????????????????
?????????????????????????????
1301
  Link   ????????????????????????????????????, ???????????
?????????????????????????????
1480
  Link   ??????????????????, ???????????????, ???????????????????
?????????????????????????????
1397
  Link   ??????????????????, ???????????????, ?????????????????????????
?????????????????????????????
2633
  Link   ???????????????????????? ??.???????, ???????????????, ??????????? ??? ????????
?????????????????????????????
809
  Link   ???????????????????????? ??.???????, ?????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????
1245
  Link   ????????????????????????????, ?????????????????
?????????????????????????????
683
  Link   ??????????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
741
  Link   ??????????????????????????????????????????????, ???????????????
?????????????????????????????
642
  Link   ????????????????????????????, ????????????????????
?????????????????????????????
1211
 


New Document
TEEED Talks
JFK360 Virtual Library Tour Online Shelf ?????????????????????? Online Shelf ???????????? ??????????
Facebook Twitter Picasa Youtube
????????????????????????

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counter??????0
mod_vvisit_counter???????????10
mod_vvisit_counter??????????37
mod_vvisit_counter????????146
mod_vvisit_counter???????????3552184
**?????????????????? 1 ?????? 2553**

หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต เผยแพร่ และบริการสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า และวิจัยของนักศึกษา คณาอาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตลอดจนเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและสำคัญของชุมชน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

สงวนลิขสิทธิ์ ©2010-2011 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7331-3486 โทรสาร 0-7333-3587
Your IP : 10.10.3.1
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
Display Pagerank